NATIONAL ROADS: Athens - Korinthos, 
Athens - thessaloniki, 
Korinthos - Tripoli, 
Egnatia Odos,
Korinthos - Patra.