ΠΡΟΤΥΠΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α 203 (doc), (html)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  Δ14β/οικ/4697/520/20.07.1990 του Κ.Ε.Δ.Ε. (doc), (html)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΕΚ2 6041/622/22-1-1987(Π.Ε.) τουΚ.Ε.Δ.Ε. (doc), (html)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  Δ14β/οικ/5845/610/04.10.1990 τουΚ.Ε.Δ.Ε. (doc), (html)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  4/17-1-1990 της  Γ.Γ. ΔημοσίωνΈργων (doc), (html)

ΓΕΝΙΚΑ  περί γαλακτωμάτων (doc), (html)