Η NETOIL SA συστάθηκε στις αρχές του 1968 και λειτούργησε ως ατομική επιχείρηση έως το 1982 οπότε και μετετράπη σε Ανώνυμο Εταιρεία.
Πρόκειται για μια εταιρεία που αρχικά δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της εμπορίας ασφάλτου οδοστρωσίας και εν συνεχεία επεκτάθηκε στην παραγωγή και εμπορία ασφαλτικών γαλακτωμάτων και στη μεταφορά ασφάλτου και παραγώγων αυτής με ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα αυτοκίνητα.
Από τις 30 Ιουλίου 1998, η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9002 για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της (Παραγωγή, Εμπορία, Μεταφορά).
Κύριος προμηθευτής της εταιρείας είναι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, τα οποία με την τεχνογνωσία τους δημιουργούν προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που έχουν σαν συνέπεια την καλύτερη κατασκευή ασφαλτοταπήτων.


Ισολογισμός έτους 2012

Ισολογισμός έτους 2013

Ισολογισμός έτους 2014

Ισολογισμός έτους 2015

Ισολογισμός έτους 2016

Ισολογισμός έτους 2017

Ισολογισμός έτους 2018

Ισολογισμός έτους 2020


Ανακοίνωση / 30-11-2018 / Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας είναι:
NETOIL SA
Λ. Νάτο & Οδός Δυιλιστηρίων
Άνω Λιόσια  Τ.Κ. 133 10
Τηλ. 210 5591102  Fax: 210 5591110

Η διεύθυνση εργοστασίου και των εγκαταστάσεων είναι:
NETOIL SA
Υποκατάστημα Τριπόλεως
ΒΙ.ΠΕ. Τριπόλεως Οδός 5
Τηλ. 2710 227330  Fax: 2710 227330