ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η NETOIL SA διαθέτει υπερσύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτογαλακτωμάτων και παραγώγων ασφάλτου.
Με δυναμικότητα παραγωγής 10.000 τόννων ετησίως και εξοπλισμένο με πλήρες και σύγχρονο εργαστήριο  αναλύσεων και δοκιμών.
Ο εξοπλισμός με τελευταίου τύπου όργανα εργαστηρίου αναλύσεων και δοκιμών που διαθέτει, δίνει την δυνατότητα - ελέγχοντας τις πρώτες ύλες αλλά και το τελικό προϊόν - να διασφαλίζεται η ποιότητα της παραγωγής την οποία και εγγυόμεθα.   

ΕΜΠΟΡΙΑ

Η NETOIL SA έχει ως αρχή την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της, την οποία επιτυγχάνει με την εξειδίκευση στον τομέα της και την εμπειρία 30 ετών που διαθέτει το προσωπικό της.
Είναι η μοναδική εταιρεία που ελέγχει με το εργαστήριό της όχι μόνο τα προϊόντα που παράγει, αλλά και αυτά που εμπορεύεται και είναι παραγωγής τρίτων (π.χ. άσφαλτος οδοστρωσίας) εξασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα και το σύμφωνο των προδιαγραφών.
Ενημερώνεται συνεχώς από ειδικούς συμβούλους για την παραγωγή και αγορά των προϊόντων της.
Διαθέτει ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα, όπως επίσης και άλλο μηχανολογικό εξοπλισμό (δεξαμενές ασφάλτου) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.